0730248598

Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller för avtal mellan kunden och Yali AB, org nr. 559481-0094.

 1. Betalning:

  Kunden kan välja att betala för städtjänster på två sätt: Förskottsbetalning via de accepterade betalningsmetoderna på Fejas hemsida, eller betalning via faktura efter utförd städning. Bokningen bekräftas först när betalningen har mottagits av Feja, eller när bokningen har gjorts med alternativet att betala via faktura.

 2. Återbetalning:
  Återbetalning kan begäras av kunden vid avbokning som sker senast 24 timmar före den schemalagda utförandetiden för städtjänsten. Återbetalningsbegäran görs automatiskt när kunden avbokar tjänsten genom kundpanelen, alternativt om kund begär återbetalning genom att kontakta Feja.
  Feja förbehåller sig rätten att neka återbetalning om avbokningen sker inom 24 timmar från den schemalagda utförandetiden.

 3. Avbokning och ombokning:
  Kunden har rätt att avboka eller omboka en städtjänst senast 24 timmar innan det planerade utförandedatumet.
  Avbokning eller ombokning måste meddelas Feja i förväg och kan endast göras genom kundpanelen, eller genom de angivna kontaktmetoderna på företagets hemsida.

 4. Ansvar för information:
  Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekt och fullständig information vid bokningstillfället, inklusive adress och övriga relevanta detaljer. Det är även kundens ansvar att säkerställa att tillräckligt med RUT finns tillgängligt för att täcka kostnaden för städtjänsten. Om kunden inte har RUT tillgängligt vid tidpunkten för bokningen, ansvarar kunden för att avbryta eller ta bort RUT-avdraget som ett alternativ i kassan vid bokningstillfället. Om kunden väljer att genomföra bokningen med RUT-avdrag och sedan inte har tillräckligt med RUT tillgängligt för att täcka hela beloppet, förbehåller Feja sig rätten att fakturera det resterande beloppet enligt gällande priser och villkor. 

 5. Force Majeure:
  Feja ansvarar inte för förseningar eller utebliven leverans av städtjänster till följd av omständigheter utanför företagets kontroll, såsom force majeure, naturkatastrofer eller andra oförutsedda händelser.

Genom att använda Fejas tjänster bekräftar och godkänner kunden att ha läst, förstått och accepterat dessa köpvillkor. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska försöka lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag vid behörig domstol.