0708182670

Integritetspolicy

Integritetspolicy senast uppdaterad: 2024-01-30

Vi värnar om din integritet och vill att du ska vara väl informerad om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information. Nedan beskrivs vår integritetspolicy:

Insamlad Information

Vi samlar in personlig information i samband med bokningar och för att tillhandahålla våra städtjänster. Den insamlade informationen inkluderar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer (för hantering av RUT-avdrag)


Användning av Information

Den insamlade informationen används för att:

 • Behandla och bekräfta bokningar
 • Kommunicera med kunden
 • Tillhandahålla städtjänster enligt kundens önskemål
 • Hantera RUT-avdrag genom att använda personnummer i enlighet med gällande lagstiftning
 • Skicka marknadsföringsmaterial eller erbjudanden om kundens samtycke har erhållits


Dela Information

Vi delar endast personlig information med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster. Detta inkluderar:

 • Betalningsprocessorer
 • Samarbetspartners
 • Skatteverket för hantering av RUT-avdrag


Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela personlig information med tredje parter för deras marknadsföringsändamål utan kundens uttryckliga samtycke.


Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förändring. Kundinformation lagras på säkra servrar och överförs krypterat för att säkerställa konfidentialitet. Specifikt för personnummer, vidtar vi extra försiktighetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter och begränsa åtkomsten till behörig personal.


Cookies och Spårning

Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies.


Ändringar i Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och ändras över tid. Kunden uppmanas att regelbundet granska policyn för att vara medveten om eventuella förändringar.


Kontaktinformation

Eventuella frågor eller bekymmer rörande vår integritetspolicy kan riktas till vår dataskyddsansvarige på info@feja.se.

Genom att använda Fejas tjänster bekräftar och godkänner kunden att ha läst, förstått och accepterat denna integritetspolicy. Feja följer tillämplig lagstiftning för dataskydd, inklusive GDPR (General Data Protection Regulation).